Πλοηγηθείτε σε

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι και Κυρίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Εν Δράσει σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 7/2/2016,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα του Σωματείου στην οδό Λ. Κρυονερίου 86 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2015. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2015. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2015. Ανάγνωση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού Α΄ Εξαμήνου 2016. Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού Α΄ Εξαμήνου 2016. Έγκριση νέων μελών . Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού, έκθεσης πεπραγμένων και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση 2015 και απαλλαγή του ΔΣ από την ευθύνη από τα έως σήμερα πεπραγμένα.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 16/3/2016 , στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ. εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας της επαναληπτικής Γ.Σ., η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 20/3/2016 , στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. με οποιονδήποτε αριθμό μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2015, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει καθοριστεί στα 10 ευρώ.

Για το ΔΣ του σωματείου